Thuiswerkende grensarbeiders na de coronapandemie: hoe zit het?

Auteur(s):
Partner

Table of content

Nederlandse werkgevers in de grensstreek van Limburg en Brabant hebben regelmatig grensarbeiders in dienst. Bij deze bedrijven gaat het vaak om werknemers die in Nederland werken en in België of in Duitsland wonen. Als gevolg van de ondertussen al langer dan een jaar geldende maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie werken veel werknemers –waaronder deze grensarbeiders– noodgedwongen thuis.

Download hier dit artikel als pdf.

Op dit moment zijn er tussen Nederland en België en tussen Nederland en Duitsland tijdelijke maatregelen getroffen voor deze grensarbeiders. Door deze maatregelen vindt er voor grensarbeiders (tijdelijk) geen verschuiving van het heffingsrecht of verandering van sociaalzekerheidsstelsel plaats. Grensarbeiders worden dus hetzelfde behandeld als vóór het verplichte thuiswerken.

Uit recente onderzoeken komt echter naar voren dat ook ná de coronapandemie veel werknemers –waaronder waarschijnlijk dus ook grensarbeiders –hebben aangegeven dat zij in de toekomst ook graag meer thuis willen werken. Dit blijkt onder andere uit dit artikel van TNO.

Veranderingen voor werkgevers en werknemers

Voor de grensarbeiders die ook na de pandemie nog steeds thuis willen blijven werken, geldt dat zij, maar ook hun werkgevers in Nederland, rekening moeten houden met mogelijke fiscale consequenties van deze keuze. Het regelmatig thuiswerken in de woonstaat over de grens (in België of Duitsland) kan namelijk betekenen dat er een wijziging optreedt ten aanzien van het afdragen van belasting en premies. Zo kan dit voor de Nederlandse werkgever tot gevolg hebben dat hij niet langer (enkel) in Nederland loonbelasting en premies dient af te dragen, maar ook in bijvoorbeeld België of Duitsland. Dat betekent ook dat de werknemer in een ander land sociaal verzekerd kan worden. En dit kan dan weer onbedoeld een grote impact hebben op het leven van de werknemer: in welk land kan de werknemer aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsverzekering? In welk land heeft de werknemer recht op een zwangerschapsuitkering? En in welk land is de werknemer verzekerd voor de zorgverzekeringen?

Het is aan de werkgever en werknemer om dit samen goed uit te zoeken. De werkgever is namelijk verantwoordelijk voor een juiste inhouding en afdracht van de loonbelasting en premies, maar uiteindelijk is het de werknemer die de gevolgen ervaart. De werkgever betaalt namelijk alvast een gedeelte van de belasting voor de werknemer, zodat de werknemer in zijn aangifte inkomstenbelasting niet zo veel belasting meer hoeft te betale

Waar moeten werkgevers nog meer op letten?

Ook kan het thuiswerken gevolgen hebben voor de belasting die het Nederlandse bedrijf zelf af moet dragen. Afhankelijk van de functie én de activiteiten die de ‘post Covid-19’ thuiswerkende grensarbeider binnen het bedrijf vervult, is het niet ondenkbaar dat er situaties ontstaan waarin er sprake is van een vaste vertegenwoordiger, dan wel vaste inrichting, in de woonstaat van de grensarbeider. Het Nederlandse bedrijf moet zich in deze situatie daar registreren en een deel van haar winst aangeven. Ten slotte is het ook verstandig om eventuele consequenties met betrekking tot de BTW goed in de gaten te houden.

Vragen?

Werken er bij jouw bedrijf grensarbeiders of ben jij zelf iemand die over de grens werkt, en wil jij weten wat thuis blijven werken in jouw situatie betekent voor je bedrijf, je werkgever of je werknemers wanneer de tijdelijke maatregelen stoppen? Neem gerust contact op met Rolf Gelissen, Imke Bos of Lotte Kampschöer. En meer lezen over dit onderwerp? Lees dit artikel even.

En: is er bij jou geen sprake is van grensoverschrijdende dienstverbanden, maar wil je weten wat het voor jouw bedrijf en je medewerkers betekent als zij post-corona meer thuis (blijven) werken, en wat je als werkgever kan doen om hun thuiswerkplek faciliteren? Wij helpen je uiteraard graag.

Download hier dit artikel als pdf.

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.