Eindejaarstips 2020 – executive summary en recap webinar

Auteur(s):
Founder

[:nl]Maandag 7 december gaven Lodewijk Derkman, Xander Wamelink en Bas Jorissen het webinar ‘Eindejaarstips 2020’. Met alle fiscale tips om dit jaar goed af te sluiten, en het nieuwe jaar goed te beginnen. Hieronder kun je de samenvatting van de belangrijkste punten lezen en het hele webinar terugkijken. 

The executive summary

Voor particulieren:

1. Vanaf 1 januari stijgt het algemene tarief in de overdrachtsbelasting van 6% naar 8%. Het verlaagde tarief van 2% zal vanaf dan alleen nog gelden voor personen die een eigen woning kopen (dus niet meer voor bedrijven of speculanten die een pand kopen dat als woning kwalificeert), en er zal verder een vrijstelling gelden voor ‘starters’. Dat zijn personen tot 35 jaar oud, die de vrijstelling nog niet eerder hebben gebruikt. Let op: de vrijstelling wordt ‘gecapt’ op huizen tot € 400.000 vanaf 1 april. Daarna geldt de startersvrijstelling niet meer voor duurdere huizen. Lang verhaal kort: deals van starters ná de champagne, die van bedrijven en speculanten ervoor.

2. Die startersvrijstelling is dit jaar overigens ook goed te combineren met de (van Frans Sonneveldt geleende) win-winschenking: de ‘jubelton’ (de mogelijkheid om eenmalig tot € 100.000 belastingvrij een schenking in verband met de eigen woning te doen aan iemand van <40 jaar) werkt dan samen met een Box 3-‘familiehypotheek’ voor het restant van de koopsom, waarbij ‘kind’ de hypotheekrente aftrekt in Box 1 dus vrijwel woonlastenvrij vermogen opbouwt, terwijl ‘ouders’ toch enig box 3 rendement genereren (althans: meer dan op een spaarrekening). Die rente kan dan overigens weer een heel mooi kerstcadeau zijn, want jaarlijks kun je weer tot € 5.515 belastingvrij aan kinderen schenken.

3. Indien je nog spaarvermogen hebt in box 3 kan het voordelig zijn deze over te brengen naar een open fonds voor gemene rekening of een spaar BV, om zo de fictieve rendementsheffing in box 3 te omzeilen (zie het artikel hieronder!).

Voor (internationale) bedrijven:

4. De liquidatieverliesregeling wordt aangepast. Voor liquidatieverliezen die definitief raken na 1/1/2021, geldt dat zij na een franchise van € 5.000.000 slechts aftrekbaar zijn indien (1) de moeder ‘doorslaggevende’ zeggenschap heeft (Baars-criterium), (2) de dochter gevestigd is de EU/EER en (3) de vereffening binnen 3 jaar na de feitelijke staking of het liquidatiebesluit is voltooid. Dus: non-EU liquidaties die tóch al gaan gebeuren, liever dit jaar nog vaststellen (in verband met de tegenbewijsregeling), en ‘sluimerende’ liquidaties liever dit jaar nog afronden.

5. Per 1 januari 2021 zal Nederland 25% bronbelasting heffen over rente en royalty’s betaald door een Nederlandse vennootschap aan een verbonden lichaam. Denk er daarom over na om het immaterieel activum naar Nederland te verplaatsen of schulden af te lossen of te cederen naar een land dat buiten de scope van deze heffing valt. Meer hierover in ons webinar vrijdag 27 november! (hier aanmelden).

6. De renteaftrekbeperking van artikel 10a wordt in 2021 verder beperkt; nu is het zo dat het totale saldo van alle negatieve resultaten (rente) en positieve resultaten (valutaresultaten) op alle 10a-schulden tezamen niet aftrekbaar, dan wel niet vrijgesteld is. Maar vanaf 2021 wordt per individuele 10a-schuld het saldo bepaald, waarbij een positief saldo bij de belastbare winst wordt opgeteld, en een negatief saldo is uiteraard niet aftrekbaar. Dus: wikkel 10a-posities met een positief valutaresultaat nog dit jaar af (verander bijvoorbeeld de munteenheid).

Voor Midcap/MKB:

7. Het verschil tussen het hoge en lage Vpb-tarief neemt toe. Dus voortaan liever met bonusfacturen werken in plaats van winstuitdelingen binnen managementstructuren?

8. Daarop voortbordurend: door het verschil van het hoge en lage Vpb-tarief kan het ook voordelig zijn om winstgevende vennootschappen uit de fiscale eenheid te ontvoegen. Houd er hierbij rekening mee dat het verzoek tot ontvoeging uiterlijk 31 december 2020 ingediend moet worden.

9. Kijk voor de vennootschapsbelasting goed of er nog verliezen openstaan die in 2020 zullen verdampen. Verliezen uit 2011 zullen in ieder geval verdampen na 31 december. Als dit saldo significant is, heeft het zin om het verlies te verjongen.

10. Het coronajaar is misschien een ‘bitterzoet’ jaar voor aandelentransacties, zoals incentive plans of een bedrijfsopvolging. Voor veel bedrijven is de omzet lager, terwijl het marktrisico hoger is en daarmee ook de discountfactor op de toekomstige (lagere) cashflows. Dus: in een (Discounted Cashflow) waardering kan de impact significant zijn. Als je ook nog uitstel van (loon)belasting hebt aangevraagd, is dit wellicht een uitgelezen kans om personeelsaandelen toe te kennen.

11. Als je resultaat over 2020 lager is dan de prognose, kan je voorlopige aanslag te hoog zijn. Oplossing? Vraag een herziening van de voorlopige aanslag aan.

12. Het aanmerkelijk belangtarief wordt in 2021 verhoogd van 26,25% naar 26,9%. Het kan als DGA daarom slim zijn om dit jaar nog dividenden uit te keren, maar dat is wel van een aantal zaken afhankelijk.

13. Let er op dat giften aan ANBI’s of SBBI in 2020 tegen 46% aftrekbaar zijn in Box 1 en in 2021 tegen 43%. Raadzaam is om een ‘giftenplanning’ te maken om dit jaar -indien mogelijk en voorgenomen- nog voordeliger giften te doen.

14. Ook voor partneralimentatie geldt dat deze in 2020 nog tegen 46% aftrekbaar is in Box 1 en in 2021 voor 43%. Als je erover nadenkt deze partneralimentatie af te kopen, dan is het voordelig om dat dit jaar nog plaats te laten vinden.

15. Houd tot slot rekening mee dat premies lijfrente of lijfrenterekening die in 2020 afgetrokken wensen te worden, ook daadwerkelijk betaald moeten worden in 2020.

Webinar Eindejaarstips 2020

Bekijk hier het complete webinar terug.

https://youtu.be/j5ztpWB0-0M[:]

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.