“Ik ben fiscalist omdat belastingen sterk spreken tot mijn gevoel van recht en onrecht. De fiscaliteit moet dienstbaar zijn aan de samenleving en nooit een remmende factor.”

Belastingen moeten ‘het grotere goed’ dienen, maar door ingewikkelde wetgeving en overkill leiden de regels zonder zorgvuldige begeleiding dikwijls tot een tegenovergesteld resultaat. Door die zorgvuldig begeleiding te bieden, wil ik onze cliënten helpen fiscale hordes te overkomen. Met een realistische blik op de verplichtingen en verantwoordelijkheden, maar ook met een creatieve blik op kansen en mogelijkheden.

Na een aantal jaar bij twee Big 4 kantoren te hebben gewerkt, bij de één op de internationale rulingpraktijk en bij de ander op de nationale- en familiebedrijvenpraktijk, heb ik in 2017 Archipel opgericht met Cees en Pieter-Bastiaan. Mijn persoonlijke achterliggende doel was daarbij om duidelijk en stellig te kunnen adviseren zonder een tijdrovende administratie te hoeven voeren. Wat mij betreft behoort fiscaal advies immers concrete aanbevelingen te bevatten,  en behoort de prijs ervan niet opgedreven te worden door niet-fiscale randzaken. Ik ben trots op de manier waarop wij deze gedachte bij Archipel vormgeven, bijvoorbeeld met de inzet van MyArchipel, en ervaar daarom enorm veel plezier in het ondernemen. De ervaringen die het ondernemen oplevert, zet ik weer in bij het adviseren. Zo voldoet Archipel mijns inziens aan de insteek om cliënten echt verder te helpen, en om een leuke werkplek te zijn!

Speciale aandachtsgebieden:

Structureren van ondernemingen en startups;

Werknemersparticipaties;

DGA-optimalisatie;

FACTA/CRS advisering;

Waarde Economisch Verkeer en Transfer Pricing;

Innovatieregelingen.

bas-jorissen

Bas Jorissen

+31 (0)6 42 23 29 06
+31 (0)70 221 17 71

NEEM CONTACT MET MIJ OP