“Met bijna 20 jaar ervaring in de indirecte belastingen heb ik er nog steeds heel veel plezier in mijn klanten te begeleiden door het woud van wet- en regelgeving. Meer nog dan bij directe belastingen is het voor een btw-er zoals ik van groot belang precies te weten wat mijn klanten doen.”

Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker voor de indirecte belastingen. Ik ben graag betrokken bij de start, vanaf het allereerste idee, om niet alleen de risico’s te schetsen maar zeker ook de kansen te benoemen.

De btw-wetgeving kent meer uitzonderingen dan regels en een verkeerde afslag is snel gemaakt, waarbij op het moment dat er internationaal zaken wordt gedaan er alleen maar meer regels en uitzonderingen bijkomen in de vorm van (soms afwijkende) lokale wetgeving.

De toenemende automatisering en robotisering heeft een grote impact op de afdracht van btw. Dit vraagt een andere advisering, de focus verschuift van adviseren naar adviseren inclusief implementeren. Het is dat laatste waar ik veel voldoening uit haal. Ik blijf graag betrokken bij mijn klanten, ook nadat het advies is gegeven en de implementatie is voltooid.

Mijn ervaring heeft mij ook geleerd dat het niet alleen draait om kennis. De manier waarop het verhaal wordt verteld is wellicht nog veel belangrijker. Dit vereist soms tact en veel sociale vaardigheden. Deze zet ik graag in om voor mijn klanten het gewenste resultaat te behalen.

Speciale aandachtsgebieden:

BTW en overdrachtsbelasting

Internationaal goederenverkeer

Logistiek

Onroerend goed transacties

Stroomlijnen btw-processen

Fiscale vertegenwoordiging

xander-wamelink

Xander Wamelink

+31 (0)6 15 00 48 62
+31 (0)70 221 1771

NEEM CONTACT MET MIJ OP