Aangifteseizoen: gebruik de aftrekposten!

Auteur(s):

Table of content

Het aangifteseizoen is weer geopend!

Sinds 1 maart kunt u aangifte Inkomstenbelasting over het jaar 2017 doen. Doet u dit voor 1 april? Dan krijgt u nog voor 1 juli 2018 bericht van de Belastingdienst. U kunt uw aangifte ook later indienen, zolang de aangifte maar vóór 1 mei 2018 bij de Belastingdienst binnen is.

We kunnen ons voorstellen dat het invullen van uw aangifte niet uw favoriete bezigheid is. Als u echter goed uw aftrekposten benut kan het invullen misschien toch nog een juichmomentje opleveren. Archipel Tax Advice helpt u daarom graag op weg met een overzicht!

Persoonsgebonden aftrek

Onder bepaalde voorwaarden mag u uitgaven aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Denk hierbij aan alimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten, studiekosten, giften of kosten voor onderhoud en verbetering van een rijksmonumentenpand.

Alimentatie

Betaalt u partneralimentatie? Dan is dit aftrekbaar. Wanneer uw ex-partner in een huis woont dat nog deels uw eigendom is, mag u daarvoor ook een bepaald bedrag aftrekken. In de twee jaar nadat u het huis heeft verlaten, mag u uw eigenwoningforfait als partneralimentatie aangeven (en dus aftrekken).

Kunt u na twee jaar het eigenwoningforfait niet meer aangeven? Geef dan de waarde van uw deel van de woning (en bijbehorende schuld) aan in box III. Daarnaast mag u een deel van het eigenwoningforfait van de woning aftrekken. Dit kunt u berekenen door het eigenwoningforfait te vermenigvuldigen met uw aandeel in de woning.

Specifieke zorgkosten

Wanneer u bijzondere zorgkosten heeft voor uzelf, uw fiscale partner, kinderen jonger dan 27 jaar, inwonende ouders, broers of zussen of overige tot uw huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder, zijn er mogelijk kosten aftrekbaar. Voorwaarden voor de aftrekbaarheid zijn (1) dat er alleen kosten worden afgetrokken die gemaakt zijn in verband met ziekte of invaliditeit, (2) dat deze kosten gemaakt zijn in 2017, en (3) dat deze kosten niet vergoed worden door een zorgverzekeraar. Tevens moet u deze kosten kunnen aantonen, bewaar de bonnetjes dus goed!

Let bij het invullen van uw aangifte op dat er een drempelbedrag geldt voor de aftrekbaarheid van deze zorgkosten. Pas vanaf het punt dat de specifieke zorgkosten dit drempelbedrag overschrijden, zijn zij aftrekbaar. Op de site van de Belastingdienst vindt u hoe u dit drempelbedrag kunt berekenen, en vindt u een uitgebreide lijst van welke kosten er precies aftrekbaar zijn.

Studiekosten

Studiekosten zijn aftrekbaar wanneer u deze heeft gebruikt om de vakkennis voor uw huidige beroep op peil te houden, of wanneer u aantoonbaar een opleiding volgt voor een nieuw beroep. Met andere woorden: als de kosten zijn gemaakt ter verwerving van (toekomstig) inkomen. Belangrijk is dat deze kosten niet tevens vergoed mogen zijn door uw werkgever of ouders, en dat u redelijkerwijs kunt verwachten dat u de verworven kennis kunt gaan gebruiken voor uw huidige of nieuwe baan. Kortom: het moet te verwachten zijn dat u de kosten kan terugverdienen. De kosten voor een cursus vogelen of paardrijden voldoet hier bijvoorbeeld zelden aan.

Tip van Archipel: Wanneer ouders de studiekosten van hun kinderen betalen, kunnen deze kosten naar alle waarschijnlijkheid bij niemand worden afgetrokken. Een uitkomst kan zijn om de ouders belastingvrij een bedrag te laten schenken, waarna de kinderen dit geld kunnen aanwenden voor studiekosten en vervolgens weer kunnen aftrekken in hun eigen aangifte.

Giften

Giften aan een goed doel of instelling zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Wanneer u een gift doet, mag u deze aftrekken wanneer deze gedaan wordt aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een vereniging, of een sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

Er wordt hierbij een verschil gemaakt tussen periodieke en gewone giften. Periodieke giften heeft u laten vastleggen bij de begunstigde en worden periodiek afgeschreven, en een gewone gift is een gift die nergens is vastgelegd. Let hierbij op dat een periodieke gift aan een SBBI, en een gewone gift aan een vereniging niet aftrekbaar zijn.

Voor periodieke giften bestaat geen drempelbedrag, voor gewone giften wel. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen, en een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomen en aftrekposten in de boxen 1, 2 en 3, maar zonder rekening te houden met uw persoonsgebonden aftrek.

Aftrek voor rijksmonumenten

Wanneer u eigenaar bent van een rijksmonument, zijn de kosten aftrekbaar die u maakt om het pand in een goede staat te houden of krijgen. Dit zijn dus de kosten voor (achterstallig) onderhoud. Let op dat de kosten voor verbetering en uitbreiding van uw pand niet aftrekbaar zijn. Twijfelt u of de kosten kwalificeren als onderhoudskosten, en dus of zij aftrekbaar zijn? Dan kunt u deze vraag voorleggen aan de Belastingdienst.

Let op dat de kosten niet in hun geheel aftrekbaar zijn, maar slechts 80% van het totaalbedrag. Let hierbij ook op dat eventuele subsidies nog van het totaalbedrag moeten worden afgetrokken.

Tot slot

Voor alle bovengenoemde aftrekposten geldt dat bedragen in uw voordeel mogen worden afgerond op hele euro’s. Aftrekposten rond je dus naar boven af, inkomsten naar beneden.

We begrijpen dat het invullen van uw aangifte soms best ingewikkeld kan zijn. Archipel Tax Advice helpt u graag door deze wirwar van regels heen. Neem dus gerust contact op als u hulp zoekt bij het invullen van uw aangifte!

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.