Tax & Politics: de fiscaliteit van de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Auteur(s):
Founder

Table of content

Het politieke seizoen 2022-2025 zit in volle vaart; morgen zijn de de Tweede Kamerverkiezingen 2021, en daarna zal de nieuwe politieke cyclus -dus ook de nieuwe fiscale cyclus- beginnen.

Wij zetten de fiscale plannen voor het aanstaande 4-jaarsseizoen op een rij en Nostradamussen wat, op twee manieren:

(1) een webinar over de rol die de fiscaliteit voor een politicus speelt. Met die wetenschap kunnen we immers beter voorspellen welke partijprogramma’s wel- en niet kansrijk zijn, en daarmee waar de fiscalist zich het beste op voorbereid, en;

(2) een ‘kieswijzer’ voor de fiscalist, waarin we de fiscale partijprogramma’s vergelijken (zie daartoe ook ons eerdere ‘ranking the political stars‘).

1. Replay webinar ‘De Tweede Kamerverkiezingen fiscaal bezien’

Aan de hand van ‘expert views’ verlaten we het technische universum om het vak te beschouwen door politieke ogen.

Waarom? Steeds als een nieuwe fiscale wet ontworpen wordt, staan de vakbladen bol van macro-economische kritieken en fiscaaltechnische bezwaren (waarbij de kunst is om een situatie te construeren waarin het voorstel niet congruent is). De kennelijke denkfout die fiscalisten en financials maken, is dat al zulke voorstellen ook systemisch congruent of rechtseconomisch efficiënt bedoeld zijn. Wat blijkt? Voor politici kan de fiscaliteit evengoed een beleidsmiddel zijn. Mind. Blown.

Deze notie indachtig, bevraagt Bas Jorissen drie experts (dank voor jullie tijd!):
– Laurens van Doeveren (VVD) over het politieke besluitvormingsproces en het ‘kaarten’.
– Lukas Van Fessem (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de PR van beleidspersonen en gremia, en hoe voorstellen ontstaan.
– Francis Weyzig (Centraal Planbureau) over de rol van de onderzoeksinstituten.

Vervolgens probeert hij hun informatie toe te passen op de partijprogramma’s om te voorspellen wat ons wacht in “2022-2025”.

Hieronder kun je het webinar terugzien en de bijbehorende slides downloaden, en nog wat verder vind je onze ‘Stemwijzer voor de Vpb’er’.

Wij zouden zeggen: ‘Enjoy!’

Download hier de slides uit het webinar.

2. De Archipel stemwijzer voor de Vpb’er

Onze korte “Stemwijzer voor de Vpb’er” na de fiscale fiches die partijen inleverden bij het Centraal Planbureau. De rode draad is dat de belastinglast voor bedrijven zal stijgen; van 3,6 miljard bij de VVD tot 41,7 miljard bij de PvdA. Wat kunnen we statistisch gezien verwachten?

1. Er komt een digitaks. Bedrijven met een wereldwijde omzet van >€ 750 miljoen per jaar, betalen dan 3% (CDA) tot 6% (PvdA) digitaks op hun Nederlandse digitale omzet.

2. De eerste Vpb-schijf gaat terug naar € 200k. Een verhoging van het normale tarief wordt besproken (27% CDA tot 36% SP).

3. De CFC-regel (13ab Vpb) wordt uitgebreid naar actieve inkomsten. ETR grens naar 15% (CU)?

4. De earningsstrippingmaatregel (15b Vpb) wordt strenger; de franchise blijft € 1m, maar het rentesaldo is daarboven aftrekbaar tot tussen de 25% (VVD) en 15% (PvdA) van EBITDA.

5. Er komt een aftrekbeperking op betalingen aan laagbelaste groepsentiteiten. Dit komt voort uit aanbeveling B3 van de Commissie Belastingheffing Multinationals. Komt er een substance-test? (VVD ja, D66 + GL nee).

6. Er wordt gesproken over een notionele aftrek op eigen vermogen (CDA + D66).

7. ‘Links’ zet druk op de Innovatiebox, verliesverrekening en vrijstelling dividendbelasting bij inkoop eigen aandelen. En op de BOR.

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.