(Nederlands) Recap webinar bronheffingen op rente, royalty’s en dividenden – nu en in de toekomst

Auteur(s):
Partner

[:nl]Vrijdag 27 november gaven onze Rolf Gelissen en Pieter van Tilburg een webinar over bronheffingen. Een actueel onderwerp, want er staat van alles te gebeuren. Zo kent Nederland wel een bronbelasting op dividenden (de dividendbelasting), maar historisch geen bronbelasting op rente en royalty’s. Met andere woorden: van zulke betalingen weet (wist) je altijd dat je het volledige bedrag aan de ontvanger kon overmaken, en niet een percentage hoefde in te houden voor de Belastingdienst. Dat is een uiting van de Nederlandse ‘open economie’; onze interne markt is klein, en door internationale handel makkelijker te maken, heeft het Nederlandse bedrijfsleven een makkelijkere toegang tot investeerders en patenten. En door de deelnemingsvrijstelling wordt ondernemen (bijvoorbeeld met die investeringen en patenten) in het buitenland ook vergemakkelijkt.

Deze open economie zet Nederland echter ook hoog op de ‘waar rook is, is vuur-lijstjes’, waarop thans de FDI-positie van een land als een ‘hallmark’ wordt gezien voor agressieve tax planning. En juist omdát Nederland geen bronbelasting kende op renten en royalty’s, was het aantrekkelijk zulke internationale stromen eerst in Nederland te laten landen (bijvoorbeeld onder bescherming van een belastingverdrag, waardoor er in het betalende land geen bronbelasting wordt geheven) om ze vervolgens door te betalen aan het uiteindelijke land van ontvangst.

De wetgever treft nu een maatregel om dit tegen te gaan; een ‘conditionele bronbelasting’ op zulke betalingen. Is de ontvanger gevestigd in -kort gezegd- een laagbelastend land, dan gaat slechts 75% van het bedrag naar de ontvanger, en 25% naar de fiscus. Dus: is het niet meer aantrekkelijk. Dit betekent al snel dat die stromen weer worden ‘omgelegd’, en dat de Nederlandse op zijn beurt weer een tussenstop maakt. Verandert deze wet iets wezenlijks, of is het vooral cosmetisch? Een uiterst complexe kwestie met veel nuances, en lekker ‘tax technisch’. Dus: ook hartstikke leuk.  Voer voor fiscalisten, en voor alle fondsen en hun ‘investees’ belangrijk om scherp te hebben!

Pieter van Tilburg: Nederland scoort een bronzen medaille in de lijst van Tax Justice Network. Wat meten zij? “Contributions to other countries’ tax losses”. Om hun rapport meer relevantie te geven, verbinden ze tax loss aan health loss. Maar, de definitie van tax loss is lastig te herleiden.

Verder: “[…] corporate tax losses […] are lost to tax havens with an effective tax rate below 10 per cent – primarily the Netherlands […]”.

Nee. Die invulling van ‘ETR’ wijkt in grove mate af van wat in de accounting- en fiscale praktijk gangbaar is. TJN vindt impliciet dat dividenden die (na winstbelasting bij de buitenlandse dochter) worden uitgekeerd aan de NL moeder, hier belast zouden moeten zijn. Deelnemingsvrijstelling is ‘tax abuse’? FYI: het CBS en een adviescommissie becijferden 19%-27% ETR. Ik verwijs graag naar Burgers’ NDFR-opinie van 19 nov.

Ik ontken niet dat NL een fijn land is om gevestigd te zijn als multinational, maar in mijn boekje is dat niet onethisch.

Webinar Bronheffingen op rente, royalty’s en dividenden – nu en in de toekomst

Bekijk hieronder het webinar terug.

https://www.youtube.com/watch?v=9OfSJdbES04[:]

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.