OFGR – het open fonds voor gemene rekening als voordelige spaarpot? 

Auteur(s):
Partner

Veel mensen beleggen hun privévermogen suboptimaal: momenteel wordt spaarvermogen namelijk in box 3 belast tegen een fictief rendement, terwijl het werkelijk behaalde rendement op vermogen zoals spaarvermogen veel lager ligt dan dit fictieve rendement. Over het berekende fictieve rendement moet vervolgens in box 3 30% inkomstenbelasting worden betaald. 

Heb je vermogen dat in box 3 wordt belast terwijl het rendement nihil of zelfs negatief is? Dan kan het handig zijn om hier eens naar te kijken. Zo zijn er efficiëntere alternatieven, zoals het oprichten van een open fonds voor gemene rekening (OFGR), waarin beleggingen gestort kunnen worden. Na de storting kan er prive een deel van de beleggingen terug worden geleend door deze in privé uit te lenen. (Let hierbij wel op, de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap treedt naar verwachting in 2023 inwerking. De lening zal wel vóór de inwerkingtreding van deze wet moeten worden afgelost.)

Een voorbeeld: 
Stel dat twee belastingplichtigen, met elk een vermogen van €200.000,- (dus in totaal €400.000) hun vermogen in box 3 laten, dan zal de box 3-heffing in zijn totaliteit ongeveer €3.975 bedragen, namelijk 30% over een fictief rendement van €13.250.

Totale berekening aan fictief rendement en de 30% heffing daarover in box 3:
€2.604 te weten €72.798 x 2 x 1,79%
€10.646 te weten €254.404 x 4,19%
———————————————————————-   +
Totaal fictief rendement €13.250
€13.250 x 30% box 3-heffing= €3.975

In het geval dat er een open fonds voor gemene rekening wordt opgericht waarin beide participanten elk het vermogen van €200.000,- (dus in totaal €400.000) aan vermogen storten op een voor een OFGR geopende bankrekening, zal slechts €500,- aan vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, indien de rentestand (hoog ingeschat) 0,5% is.

Een OFGR is namelijk normaliter vennootschapsbelastingplichtig, en zal belast worden voor het werkelijk behaalde rendement. De participanten zullen bij uitkering van het geld inkomstenbelasting verschuldigd zijn in box 2, tegen 26,25% (vanaf 2021 26,9%).

Het verschil in belasting tussen box 3 en de OFGR optie

Een OFGR is in feite een alternatief voor een spaar-BV. Beide opties ruilen namelijk de zware forfaitaire heffing in voor een belasting op werkelijk genoten rente. Een OFGR heeft wel een paar voordelen ten opzichte van een BV:

  • De OFGR kent geen deponeringsplicht van de jaarrekening;
  • Een OFGR is eenvoudiger op te richten en kent minder formaliteiten dan een BV/NV;
  • Uit een OFGR kan eenvoudig belastingvrij vermogen worden terugbetaald; bij een BV moeten aan allerlei formele vereisten worden voldaan;
  • Participaties in een OFGR kunnen – bijvoorbeeld in het geval van een schenking – zonder tussenkomst van een notaris worden overgedragen.

En wat zijn de voorwaarden?

Hoewel een OFGR eenvoudig is op te richten, stelt de Belastingdienst wel de eis dat een participant nooit meer dan 90% van het vermogen van het gehele OFGR mag houden waardoor er de facto minimaal twee participanten noodzakelijk zijn. De tweede participant mag geen echtgenoot zijn, omdat het vermogen dan als van één persoon wordt gezien (en dus meer dan 90% van het vermogen is). Het kan bijvoorbeeld wel samen met kinderen, of met andere familieleden – het is dan ook iets wat regelmatig binnen families wordt ingezet.

Wil je er meer over weten of heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.