Reminder: correcties laatste btw-aangifte 2021

Auteur(s):
Tax Associate VAT

Table of content

De laatste btw-aangifte van 2021 staat weer voor de deur; ook wel de ‘special edition’ onder de btw-aangiftes, omdat in deze aangifte de btw-correcties doorgevoerd moeten worden. In de loop van het jaar wordt via de btw-aangifte de inkoop-btw in aftrek gebracht, en aan het einde van het jaar moeten hier correcties voor worden gemaakt; om precies te zijn over het privégebruik van een auto en een BUA-berekening.

#1 Privégebruik auto

De btw op aanschafkosten, reparatiekosten en gebruik kan gedurende het jaar in aftrek worden gebracht, waarna in de laatste aangifte van het jaar een correctie wordt gemaakt over het privégebruik van de auto. Woon-werkverkeer telt hierbij als privégebruik. De correctie privégebruik kan op twee manieren worden gemaakt, namelijk 1) op basis van werkelijk gebruik of 2) op basis van een forfaitaire correctie van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Er geldt een afwijkende forfaitaire correctie van 1,5% voor auto’s waarvan de inkoop-btw niet in aftrek is gebracht (bijvoorbeeld omdat de auto onder de margeregeling is ingekocht), en voor auto’s die al vijf jaar of meer in de onderneming zijn gebruikt. Een correctie op basis van werkelijk gebruik wordt niet vaak toegepast omdat dit een tijdrovend proces is waarbij een sluitende kilometeradministratie moet worden bijgehouden. Maar als toch een correctie op basis van werkelijk gebruik wordt toegepast, dan kan het privégebruik als volgt worden berekend:

Privékilometers

——————-          X in aftrek gebrachte btw

Totale kilometers

Als ervoor gekozen wordt om een forfaitaire correctie toe te passen, dan corrigeer je 2,7% dan wel 1,5% van de cataloguswaarde inclusief btw en bpm.

Compliance: de correctie wordt gerapporteerd in rubriek 1d van de btw-aangifte. Indien het personeel een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de aangifte dan wordt de eigen bijdrage aangegeven in rubriek 1a van de btw-aangifte.

#2 BUA: verstrekkingen aan personeel en relaties

Als er verstrekkingen met een privékarakter aan personeel en relaties zijn gedaan, komt het Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting (BUA) om de hoek kijken. Het BUA is een eigenlijk een vreemde eend in de bijt; het bepaalt dat een ondernemer voorbelasting heeft bij de aanschaf van bepaalde goederen en/of diensten die voor de onderneming zijn gebruikt én die niet voor vrijgestelde prestaties worden aangewend. Het BUA corrigeert de btw op kosten die een ondernemer zakelijk maakt maar ook een privé/consumptief karakter hebben – maar alleen als een drempel wordt overschreden. Het BUA sluit de aftrek van voorbelasting uit als de volgende goederen en/of diensten worden gebruikt voor:

  • Het voeren van een zekere staat;
  • Het geven van (relatie-) geschenken of giften aan particulieren of (hoofdzakelijk) vrijgesteld van btw-presterende ondernemers;
  • Het verstrekken van personeelsvoorzieningen.

 Als het totaal van de verstrekkingen per begunstigde op jaarbasis meer dan EUR 227,- excl. de btw bedraagt, dan moet de btw die gedurende het afgelopen jaar in aftrek is gebracht worden gecorrigeerd. Het drempelbedrag wordt ook wel een fatale drempel genoemd, want op het moment dat je over de drempel heen gaat moet álle btw gecorrigeerd worden en niet alleen de btw op kosten ná het overschrijden van de 227 euro.

Tip: maak altijd een BUA-berekening! Uit de Wet op de Omzetbelasting volgt dat het hebben van een BUA-berekening in de administratie verplicht is. Bij een controle van de Belastingdienst komt altijd de BUA-berekening aan bod, en als je geen BUA-berekening hebt leidt dit tot een boete.

Compliance: de te corrigeren btw gebeurt in rubriek 5b van de btw-aangifte.

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.