Levenstestament & volmacht: jouw wensen zolang je leeft zwart op wit

Auteur(s):
Estate Planner

Table of content

Natuurlijk; je hebt een testament, waarin je jouw wensen hebt vastgelegd over hoe je jouw nalatenschap na overlijden wil verdelen. Dat testament is ook zo ingericht dat ‘de volgende generatie’ niet te veel belasting hoeft te betalen. Je hebt daarbij over je onderneming nagedacht en maakt gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling, waardoor je naast de erfbelasting ook de inkomstenbelastingclaim van 26,9% niet hoeft te betalen. Ook heb je het (opvolgende) bestuur van jouw onderneming geregeld zodat als je -ook in andere situaties dan overlijden- zelf het bestuur niet meer kunt doen, de leiding van de onderneming in goede handen is.

Maar: heb je dit soort zaken ook geregeld in je privéleven, voor als je tijdens leven onverhoopt zelf geen beslissingen meer kunt maken door bijvoorbeeld een ziekte of een ongeval? Dit kan bijvoorbeeld door een levenstestament, waarin je anderen machtigt om beslissingen namens jou te nemen en zaken voor je te regelen.

Download dit artikel hier als pdf.

Wat regelt het levenstestament?

Een levenstestament is een ander document dan een testament; die laatste is immers pas van toepassing na overlijden. Een levenstestament is notariële akte waarin je zaken vastlegt die gelden tijdens leven. Hiermee laat je jouw naasten weten wat jouw wensen zijn, en wijs je iemand aan die namens jou kan handelen als je dat zelf niet meer kunt. Zo houdt je zelf de regie in handen.

Wanneer je wilsonbekwaam wordt en niet meer in staat bent om je eigen zaken te regelen, komt er een heleboel op jou en je naasten af. Als je op zo’n moment niets hebt vastgelegd, zullen zaken via een rechter geregeld moeten worden. Daarom is het verstandig om de volgende zaken vooraf te regelen, die je kunt vastleggen in een levenstestament:

  • Jouw wensen op medisch gebied;
  • Jouw wensen op financieel gebied;
  • Jouw wensen omtrent beslissingsbevoegdheid voor het geval je wilsonbekwaam wordt.

Waar ziet een levenstestament op?

  • Medische aspecten zoals wie er namens jou mag overleggen met de arts, maar ook wie toestemming mag geven voor een operatie. Dit regel je in de medische volmacht. Je kunt daarbij ook een behandelverbod of euthanasieverklaring opnemen. Bespreek dit overigens ook met je arts.
  • Financiële zaken zoals het doen van de aangifte inkomstenbelasting, maar ook het betalen van doorlopende rekeningen en het verkopen van jouw woning indien dat nodig blijkt.
  • Persoonlijke zaken zoals de zorg voor je huisdieren.

Wanneer maak je een levenstestament?

Net zoals dat een testament voor overlijden moet zijn opgesteld, kun je alleen een levenstestament opstellen wanneer je zelf in staat bent beslissingen te nemen of deze kenbaar te maken.

Op het moment dat je niet meer in staat bent om jouw wil kenbaar te maken of niet meer wilsbekwaam bent, kun je  dus geen levenstestament meer laten opmaken. En, helaas maar waar: ook op jonge(re) leeftijd kun je wilsonbekwaam worden. Zonder levenstestament is er niemand namens jou gemachtigd. In dat geval zullen jouw naasten zich tot een rechter moeten wenden om een bewindsvoerder, mentor of curator te laten aanwijzen.

Mocht je getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, is het niet automatisch zo dat jouw partner namens jou mag beslissen over bijvoorbeeld de verkoop van de huidige woning, of de aankoop van een nieuwe woning. Ook dat loopt – zonder machtiging – via een rechter.

Wie stelt het levenstestament op?

Je kunt jouw levenstestament bij een notaris laten opmaken. In je levenstestament wijs je één of meerdere personen aan die je vertrouwt.

Je geeft aan hen diverse volmachten. Dit kunnen ook volmachten zijn die enkel gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Het gaat hierbij voornamelijk om:

  • Een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren;
  • Een volmacht om uw vermogen te beheren. Let wel: banken erkennen tegenwoordig enkel nog een notariële machtiging.

Zolang er niets aan de hand is blijft je uiteraard zelf bevoegd. Maar mocht het nodig zijn, omdat je zelf niet meer in staat bent de benodigde beslissingen te nemen, dan heb je simpelweg een persoon benoemd die beslissingen namens jou mag en kan nemen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op! En mocht je van mening zijn dat jouw testament en estate planning in de meest ruime zin van het woord niet optimaal is geregeld, dan helpen we je uiteraard ook graag.

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.