Investeringsaftrek: de fiscus betaalt de korting voor uw klant.

Auteur(s):
Founder

Table of content

Nederland is serieus over de klimaatdoelstellingen. Ondernemers die zich inzetten om deze doelstellingen te helpen behalen kunnen daarom rekenen op financiële ondersteuning van de fiscus via de Klimaatinvesteringsmaatregelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de marktintroductie

van duurzame bedrijfsmiddelen te bevorderen en om potentiële afnemers aan te moedigen om te investeren. De toepassing kan leiden tot een voordeel oplopend tot 27,75% van het geïnvesteerde bedrag. Maak er dus gebruik van!

Klimaatgerelateerde Investeringsregelingen:

Er zijn drie klimaatgerelateerde regelingen, die in sommige gevallen ook tegelijkertijd toegepast kunnen worden. Dit zijn:

1. Milieu-investeringsaftrek (“MIA”),

2. Regeling vrijwillige afschrijving Milieu-bedrijfsmiddelen (“Vamil”), en;

3. Energie-investeringsaftrek (“EIA”).

MIA:

Bepaalde bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst zijn opgenomen komen in aanmerking voor de MIA. Afhankelijk van in welke categorie zij zijn ingedeeld op deze lijst, mag de afnemer van het kwalificerende bedrijfsmiddel in het investeringsjaar 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra in aftrek brengen op de winst.

Vamil:

Voor bepaalde bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan geldt de Vamil, soms zelfstandig en soms in combinatie met de MIA. Als deze regeling geldt, mag de afnemer tot 75% van het investeringsbedrag in één jaar afschrijven op het bedrijfsmiddel (en hoeft er dus niet lineair te worden afgeschreven). Door de afschrijving eerder te nemen ontstaat er een liquiditeits- en rentevoordeel.

EIA:

Voor bedrijfsmiddelen die op de Energielijst zijn opgenomen, geldt de EIA. De afnemer mag dan in het investeringsjaar 56% van het geïnvesteerde bedrag extra in aftrek brengen. De Vamil geldt echter nooit in combinatie met de EIA.

Rekenvoorbeeld MIA/Vamil:

Uw klant neemt voor EUR 50.000 een bedrijfsmiddel af dat in categorie F van de Milieulijst valt, en maakt EUR 300.000 winst die volledig wordt belast tegen 25%.

Normaal gesproken is uw klant dan EUR 75.000 winstbelasting verschuldigd. Door de MIA toe te passen mag uw klant echter 36% van het investeringsbedrag extra aftrekken van de winst in het investeringsjaar. De winst bedraagt hierdoor nog EUR 282.000 en de belasting EUR 70.500. De fiscus betaalt zo dus eigenlijk een korting van 9% op het bedrijfsmiddel.

Vervolgens kiest uw klant er voor om in het investeringsjaar direct 75% van het geïnvesteerde bedrag af te schrijven. De winst bedraagt dan nog EUR 244.500.

Uw klant is nu EUR 61.125 winstbelasting verschuldigd in plaats van EUR 75.000. Dit is een verlaging van EUR 13.875, ofwel 27,75% van het geïnvesteerde bedrag.

Milieulijst en Energielijst:

De Milieulijst en de Energielijst worden bijgehouden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Milieulijst ziet op innovatieve en milievriendelijke technieken, en de Energielijst ziet op energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

De omschrijvingen op deze lijsten zijn algemeen en technisch van aard. Als uw product onder één van deze omschrijvingen valt kunnen uw afnemers dus een beroep doen op de bijbehorende regelingen en betaalt de fiscus een deel van hun investering. Dit maakt uw product goedkoper voor uw afnemers zonder dat u zelf minder ontvangt. Ook als u zelf een bedrijfsmiddel voortbrengt dat omschreven wordt op deze lijsten kunt u de regelingen onder omstandigheden toepassen op de voortbrengingskosten.

Onze services:

Wij kunnen u op meerder manieren helpen om te zorgen dat u de fiscale voordelen die bij uw groene product of investering horen benut:

1. Wij helpen u graag om een klantgerichte propositie op te stellen om uw afnemers te informeren over deze regelingen en het feit dat zij er een beroep op kunnen doen wanneer zij bij u inkopen. Zo zijn uw klanten op de hoogte van de ‘korting’ die zij op uw producten kunnen krijgen.

2. Wanneer u heeft geïnvesteerd in een duurzaam bedrijfsmiddel helpen wij u graag (binnen 3 maanden na de investering) om de regeling aan te vragen en de toepassing correct te verwerken in uw aangifte. Zo zorgt u dat u het voordeel ook daadwerkelijk benut.

3. Wij kunnen samen met u inventariseren of uw producten onder een van de omschrijvingen die in de lijst zijn opgenomen valt. Is dit niet het geval maar meent u dat uw product wel bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen? Dan helpen wij u graag om een aanvraag bij de RVO in te dienen om opgenomen te worden op de lijst!

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.