Nieuwe Procedure Turboliquidaties: Strenger en Langer.

Nieuwe Procedure Turboliquidaties
Auteur(s):
Estate Planner

Table of content

Vanaf 15 november 2023 worden aanzienlijke veranderingen doorgevoerd in het proces van turboliquidatie, de methode waarbij lege vennootschappen zonder baten worden ontbonden.

Vóór deze datum kunnen/konden vennootschappen via deze methode op een snelle en eenvoudige manier toepassen, zonder gedetailleerde verantwoording af te leggen of schuldeisers op de hoogte te stellen. Met de introductie van de “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie” worden echter strengere regels ingevoerd om transparantie en verantwoordelijkheid te waarborgen.

Een toelichting van de Minister van rechtsbescherming:

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie beoogt het vertrouwen in de turboliquidatie te vergroten, door het risico op misbruik van de regeling te verkleinen en de rechtsbescherming voor schuldeisers te verbeteren. De verwachting is dat de turboliquidatie hierdoor als instrument geschikter wordt voor eenvoudige, bonafide bedrijfsbeëindigingen, waardoor het toegankelijker wordt voor ondernemers die daarvan gebruik willen maken. Deze verbeteringen hebben urgentie gekregen in verband met de verwachte toename van het aantal ondernemers dat wegens de nasleep van COVID-19 wil stoppen met zijn bedrijf.

Frank Weerwind, Minister van Rechtsbescherming.

De kern van de turboliquidatie

Op dit moment kunnen vennootschappen zonder baten ontbinden door middel van een turboliquidatie. Dit houdt in dat de rechtspersoon kan worden ontbonden zonder het vermogen te vereffenen, mits er geen baten aanwezig zijn. Om dit te realiseren, hoeft slechts een eenvoudig formulier (formulier 17a) te worden ingevuld om de rechtspersoon uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel (hierna: KvK).

Belangrijkste veranderingen

De nieuwe wet treedt in werking op 15 november 2023. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Financiële verantwoording en toelichting: het bestuur van de rechtspersoon die turboliquidatie wil toepassen, moet binnen 14 dagen na het besluit tot ontbinding bepaalde documenten deponeren bij de KvK, waaronder:
    • balansen;
    • staat van baten en lasten, en;
    • een beschrijving van de redenen voor het ontbreken van activa en eventuele schulden. 
  • Verscherpt inzagerecht voor schuldeisers:  zodra deze documenten zijn gedeponeerd, moeten schuldeisers onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Dit geeft schuldeisers de mogelijkheid om het turboliquidatieproces nauwlettend te volgen en actie te ondernemen als ze benadeeld worden. Ze kunnen verzoeken om heropening van de vereffening, het bestuur aansprakelijk stellen of zelfs het faillissement aanvragen.
  • Strafbaarstelling van bestuurders: als het bestuur niet aan de deponeringsverplichtingen voldoet of handelingen heeft verricht waardoor schuldeisers zijn benadeeld, kunnen bestuurders een bestuursverbod krijgen en worden ze mogelijk beboet wegens economische delicten.

Conclusie

Uit deze veranderingen volgt de conclusie dat het turboliquidatieproces na 15 november 2023 aanzienlijk zwaarder wordt. Het bestuur is verplicht gedetailleerde financiële verantwoording af te leggen en schuldeisers hebben meer rechten om hun belangen te beschermen. Het is daarom van cruciaal belang dat bestuurders bij het ontbinden van de rechtspersoon middels de turboliquidatie de verzwaarde eisen goed navolgen om hun aansprakelijkheid te minimaliseren.

Vragen?

Appie en Kelly zijn onze experts!

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.