Coronavirus – Fiscale maatregelen bij het trotseren van COVID-19

*UPDATES*

Update 31 maart 2020
Vandaag is er een nieuwe kamerbrief gepubliceerd waarin de NOW (tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) is uitgewerkt. Dit is op dit moment nog geen wet, maar de brief geeft wel beter inzicht in hoe de maatregel eruit gaat zien. In afwachting van de regeling, hebben wij alvast een Excel gemaakt met een NOW-berekening, zodat je een gevoel kunt krijgen van hoe het zit bij jouw onderneming. Je kunt de Excel hier downloaden. En, heb je vragen of hulp nodig bij het aanvragen van de regeling? We helpen je graag. Neem gerust contact met ons op!

En hier lees je de volledige kamerbrief.

Update 20 maart 2020
In opvolging van de brieven van 12 en 17 maart, heeft het kabinet nu aangegeven de administratieve kant van uitstel van belasting zo makkelijk mogelijk te willen maken, daarom is de regeling verder versoepeld. Iedere ondernemer die door het coronavirus in de financiële problemen komt, komt ervoor in aanmerking. Een ondernemer kan het verzoek indienen via een brief, en zodra deze binnen is bij de Belastingdienst wordt alles direct stopgezet: je krijgt dus gelijk uitstel. Er is geen externe verklaring meer nodig. Dit geldt overigens wel alleen voor de eerste drie maanden. Bij een uitstel langer dan drie maanden is er wel aanvullende informatie nodig. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie dit zou moeten zijn, en ook dit proces willen ze zo eenvoudig mogelijk houden.

De volledige brief vind je hier.

Update 18 maart 2020
Het kabinet heeft op 17 maart in een persconferentie nieuwe en meer uitgebreide maatregelen gepresenteerd om ondernemers te helpen. Een kort overzicht:
En hier vind je ‘m in pdf, deze is klikbaar voor meer informatie.

Om de maatschappelijke effecten van het Coronavirus zo veel mogelijk te beperken, moeten wij allemaal samenwerken. De centrale oproep ‘to help flatten the curve‘ vraagt hierbij -zeer gefundeerd- om noemenswaardige inspanningen van werkend Nederland, en wordt gezien de uitzonderlijke omstandigheden sterk ondersteund vanuit overheid. Bijvoorbeeld met fiscale maatregelen.

Uiteraard is de volksgezondheid het meest urgente aandachtspunt, maar het onderliggende economische fundament vraagt ook om bescherming. Daarom publiceerden de ministers van Financiën, Economische Zaken en Klimaat, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 12 maart 2020 een gezamenlijke Kamerbrief met economische maatregelen en mogelijkheden. Hieronder een kort overzicht in het Engels.

Uitstel van belasting betalen voor ondernemers

Om ondernemers te helpen eventuele liquiditeitsproblemen te overbruggen, kunnen ondernemers een verzoek indienen voor het uitstellen van de betaling van de inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst gaat akkoord met het uitstel als de ondernemer het voldoende schriftelijk heeft onderbouwd. De definitieve individuele beoordeling volgt later, maar zodra het verzoek binnen is bij de Belastingdienst wordt de invordering stopgezet.

De belastingdienst zet ook verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen de komende tijd on hold: deze boetes worden niet uitgedeeld, of teruggedraaid.

Ondernemers die een lagere winst verwachten door het Coronavirus, kunnen tevens een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, waardoor er meteen minder belasting betaald hoeft te worden.

Uitgebreidere werktijdverkorting

Bedrijven die worden getroffen door het Coronavirus en die aan de voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige ‘regeling werktijdverkorting’. De werktijdverkorting is een al bestaande regeling voor bedrijven die door (nood)omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen geen werk meer hebben voor (een deel van) hun personeel. De voorwaarden zijn dat er voor minstens 20% van het personeel geen werk is en dat deze situatie minimaal 2 en maximaal 24 weken duurt. Ook moet er een direct verband zijn met de uitbraak om een beroep te doen op de speciale verruiming. Voor het desbetreffende deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (WW) waardoor het UWV het personeel compenseert. Het betreffende personeel dan wel WW-rechten hebben opgebouwd om hiervoor in aanmerking te komen.

Zzp’ers die door het virus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het BBZ (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004). Wel moeten zij aan de voorwaarden van deze regeling voldoen. Een beroep hierop doen kan via de gemeente.

Verruiming borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven, maar voornamelijk het mkb, kunnen in liquiditeitsproblemen komen door het Coronavirus. Banken en andere financiers kunnen hierbij helpen, door bijvoorbeeld een tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet, de ophoging van het Rekening Courantkrediet of een tijdelijk stop van het aflossen van eerder verleend krediet. Maar: dit vereist doorgaans wel dat het bedrijf zekerheid kan stellen. De overheid faciliteert hierin door onder de regeling Borsgtelling MKB-Kredieten (BMKB) garant te staan voor leningen in het MKB.

De staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar dat er eind maart een tijdelijke verruiming van de BMKB zal zijn, waardoor ‘gezonde’ bedrijven gefinancierd blijven. De overheid staat in zo’n geval garant voor een deel van de borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar zelf niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Er kan in ieder geval tijdelijk worden gerekend op gunstigere voorwaarden voor bedrijven die door het Coronavirus in de problemen komen. Zo komt er onder andere een nieuwe maatregel waardoor het maximale leningsdeel dat wordt gedekt door het borgstellingskrediet van 50% naar 75% wordt verhoogd.

Begrotingsbeleid en financiële markten

Ondernemers kunnen nu zeker de eerste gevolgen ondervinden van het Coronavirus, maar er zijn tot nu toe nog geen aanwijzingen dat de financiële sector in acute nood is. De afgelopen jaren zijn er maatregelen genomen om de financiële sector weerbaarder te maken voor dit soort situaties, zoals buffers om verliezen op te vangen en kredietverlening in stand te houden.

Een hart onder de riem van de ministers: de Nederlandse overheidsfinanciën staan er gelukkig goed voor. De begrotingssystematiek in Nederland gericht op het automatisch stabiliseren van de economie. Dit betekent dat alle maatregelen kunnen worden genomen, en er niet zomaar bezuinigd hoeft te worden bij een tegenslag.

Side note: thuiswerken

Niet opgenomen in de brief maar wel nuttig om in ogenschouw te houden: hangende COVID-19 wordt er breed thuisgewerkt om sociale onthouding te ondersteunen. Hierbij is het aan te bevelen voor werknemers en werkgevers om onderling de voorwaarden en verantwoordelijkheden af te stemmen, bijvoorbeeld in een thuiswerkovereenkomst. Denk hierbij aan het verzekeren van een ARBO-conforme arbeidsplek en bereikbaarheid.

 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en bestendige zaken.

Bas Jorissen en Eileen ten Boom.